Öğr. Gör. Burak Tan

Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı

#Information

Istanbul Painting and Sculpture Museum opens on 10 December.