SUNUŞ

Ülkelerin de insanlar gibi geçmişlerinde zor günler vardır ve bu zorluklar bünyeyi daha güçlü, daha mukavemetli kılıyor. Şükür ki öyle… Millet olarak yaşadığımız zorluklara geçmişte kalan bu tür olayların acı anıları sayesinde direnebiliyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişiminin olası sonuçlarını daha ilk dakikalarda sezebilmek ve hızla harekete geçebilmek de ancak böyle bir toplumsal bilinçaltı sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve milletimizi topyekün harekete sevk eden Milli Mücadele ruhu ne idiyse 15 Temmuz gecesi milletimizi harekete geçiren mücadele refleksi de oydu.

Birlik ve beraberlik duygusu, millet olma bilincini kuvvetlendiren böylesi zor günlerde daha güçlü bir şekilde hissediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi hiç şüphesiz tarihimize kara bir leke olarak geçti ama aynı zamanda millî iradenin bütün görkemiyle tecelli ettiği bir Demokrasi Zaferi olarak da hafızalarımıza kazındı. Milletimiz bir kez daha geleceğine ancak kendisinin karar vereceğini açık ve net şekilde ortaya koydu.

15 Temmuz darbesi gibi hain girişimlerin bir daha yaşanmaması ise ancak hatırlamak ve hatırlatmakla mümkündür. Demokrasimizin bekası, temel hak ve özgürlüklerimizin korunması ve daima millî irademizin gücüyle var olabilmemiz için toplumsal hafızanın diri tutulması son derece önemlidir. Hatırlamanın ve hatırlatmanın en etkili yolu ise hiç şüphesiz sanattır.

Üniversitemizin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanatın hatırlatan ve birleştiren gücüne atıf yapan "Gelenekselden Geleceğe… Dün, Bugün, Yarın" adlı bu sergiyi, 15 Temmuz’un gazi ve şehitlerine bir saygı duruşu olarak sunmaktadır.Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ
Rektör

Gelenekselden Geleceğe...

"1933 yılında, Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıldönümü kutlamaları dahilinde, Sümerbank Sanayi Dairesi başkanlarından Reşat Eğriboz’un yardımlarıyla Hattatlar Mektebi hocaları, Ankara’da günümüzde Opera binası olarak kullanılan galeride bir sergi açarlar. Aynı zamanda, eserlerin nasıl yapıldıklarına dair bilgi vermek için tezhip sanatçısı Muhsin Demironat bir köşede çalışma yapmaktadır. Oldukça ilgi gören sergiyi 2 Kasım 1933’de Atatürk ziyaret eder ve sanatçıların her biri ile ayrı ayrı ilgilenir. Atatürk bu sanatçılara yerlerine yeni sanatçılar yetiştirmeleri talimatını verir ve geleneksel sanatların devamının sağlanmasını ister. Sergide bulundukları yerden Etnografya Müzesini işaret eden Atatürk, o müzelere buralardan gidilir diyerek görüşlerini bildirir." Gündüz, Hüseyin, "Atatürk ve Geleneksel Türk Sanatları", M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, Derleyen: Irwin Cemil Schick, İstanbul, 2001, s.342.

Geleneksel Türk Sanatları eğitim ve öğretimi, Enderun-ı Hümayun’dan sonra, geleneksel sanatların geliştirilmesi amacıyla 1915’te kurulan “Medresetü’l Hattatîn” (Hattatlar Mektebi) ile başlar. 1926’ya kadar faaliyetini sürdüren mektep, Öğretim Birliği Kanunu ile "Şark Tezyini Sanatlar Mektebi" adını alır ve 1936’da Atatürk’ün talimatıyla “Türk Tezyini Sanatlar Şubesi” adıyla Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanır.

Bölüm, 1976 yılında yeniden yapılandırılır. Akademi 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürüldükten sonra, “Gelenksel Türk El Sanatları Bölümü” adı altında Hat, Tezhip, Çini, Cilt, Halı-Kilim/Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalları’nda eğitim ve öğretimine devam eder. Bölüm programında diğer ana derslerin yanı sıra ebru, minyatür ve kalemişi dersleri de yer alır. 2006’da Bölümün adı “Geleneksel Türk Sanatları”na dönüşür.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde, her birinin köklü geçmişi olan hat, tezhip, ebru, cilt, halı gibi sanatların öğretilmesi, değerlendirilmesi ve restorasyonuna yönelik eğitim programlarında, disiplinler arası çalışmalara da önem verilir. Klasiğin yanı sıra özgün, çağdaş tasarımlar üretebilecek yaratıcı sanatçı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenir.

Ülkemizde geleneksel Türk sanatları üzerine eğitim verilen üniversitelerde ders veren öğretim kadrolarının büyük bir kısmı MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde yetişmiş sanatçılardır. Mezunlarımız ise devlet kurumları ve özel kurumlara bağlı çeşitli atölyelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli ödüller ve dereceler kazanmıştır. Bunlardan biri Sabancı Vakfı’nın 1994 yılından bu yana, Güzel Sanatlar Fakültemizin Heykel, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinden ilk üç dereceyle mezun olan öğrencilere verdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’dir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, köklü geçmişinden aldığı güçle Türkiye’de geleneksel sanatların geleceğine yön vermeye devam etmektedir.

Bölümümüz, Geleneksel Türk Sanatlarının geçmişteki ustalarını, hocalarımızı ve öğrencilerimizi bir araya getiren "Gelenekselden Geleceğe… Dün, Bugün, Yarın" adlı bu sergiyi ülkemizin geleceğine sahip çıkan ve demokrasi için can veren 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasına adamıştır.

Prof. Faruk TAŞKALE
MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı

DÜN...

HALİM ÖZYAZICI - BESMELE, TEZHİP: RİKKAT KUNT

ALLAH - KERİM SİLİVRİLİ, YAZI: İSMAİL HAKKI ALTUNBEZER

KÂMİL AKDİK - SÜLÜS NESİH KIT'A, TEZHİP: SÜHEYL ÜNVER

NURİ KORMAN, SÜLÜS LEVHA

İSMAİL HAKKI ALTUNBEZER - ZER - ENDÛD LEVHA

NECMEDDİN OKYAY - TA'LİK KIT'A, TEZHİP: KERİM SİLİVRİLİ

HÜSEYİN TAHİRZÂDE BEHZAT - ATATÜRK

MACİD AYRAL - CELÎ SÜLÜS LEVHA, TEZHİP: ATİLLA TURGUT

SÜHEYL ÜNVER - VAZODA ÇİÇEKLER

YENİKÖYLÜ NURİ EFENDİ - LACİVERT, YAZI: MEHMED RECAİ

RİKKAT KUNT - HZ.ALİ MİNYATÜRÜ, DK

RİKKAT KUNT - HİLYE - İ ŞERÎFE, YAZI: HAMİT AYTAÇ

MUHSİN DEMİRONAT - CELÎ SÜLÜS LEVHA, YAZI: HALİM ÖZYAZICI

FEYZULLAH DAYIGİL - DESEN ÇALIŞMASI

EMİN BARIN - ALLAH

EMİN BARIN - ELHAMDÜLİLLAH

MİHRİBAN SÖZER KEREDİN - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TUĞRASI

KERİM SİLİVRİLİ - ÇERÇEVE

NEZİHE BİLGÜTAY DERLER - EJDERLİ PORSELEN TABAK

ALİ ALPARSLAN - CELÎ TÂLÎK LEVHA

TAHSİN AYKUTALP - FÂTİHA SURESİ, YAZI: HAMİT AYTAÇ

İSLAM SEÇEN 1985

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde görev yapmış, sergide eserleri bulunan hocalarımız:


Eser: Besmele
Yazı: Halim Özyazıcı, Tezhip: Rikkat Kunt

Eser: Allah
Tezhip: Kerim Silivrili, Yazı: İsmail Hakkı Altunbezer

Eser: Hükümranlık elinde bulunan Allah yücedir, o her şeye hakkıyla gücü yetendir (Mülk Suresi 1. Ayet)
Yazı: Nuri Korman

Eser: O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır (Beyyin Suresi 3. Ayet)
Yazı ve Tezhip: İsmail Hakkı Altunbezer

Eser: Şiir
Yazı: Necmeddin Okyay, Tezhip: Kerim Silivrili

Eser: Atatürk Minyatürü
Hüseyin Tahirzâde Behzat

Eser: İnsan için ancak çalışması vardır (Necm Suresi 39. Ayet)
Yazı: Macid Ayral, Tezhip: Atilla Turgut

Eser: Vazoda Çiçekler
Süheyl Ünver

Eser: Güç ve kuvvet sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur.
Tezhip: Yeniköylü Nuri Efendi, Yazı: Mehmed Recai

Eser: Hz. Ali Minyatürü
Rikkat Kunt (Derman Koleksiyonu)

Eser Metni: Hilye-i Şerîfe - Hz. Muhammed’in özellikleri.
Yazı: Hamit Aytaç, Tezhip: Rikkat Kunt

Eser: Nazar Ayeti (Kalem Suresi 51. Ayet)
Yazı: Halim Özyazıcı, Tezhip: Muhsin Demironat

Eser: Desen Çalışması
Feyzullah Dayıgil

Eser: Allah
Emin Barın

Eser: Elhamdülillah
Emin Barın

Eser: Kanuni Sultan Süleyman Tuğrası
Tuğra ve Tezhip: Mihriban Sözer Keredin

Eser: Çerçeve – Kerim & Neriman Silivrili
Tezhip: Kerim Silivrili

Eser: Ejderli Porselen Tabak
Nezihe Bilgütay Derler

Eser: Allah birdir, ( o ) bana kafidir.
Yazı: Ali Alparslan

Eser: Fâtiha Suresi
Yazı: Hamit Aytaç, Tezhip: Tahsin Aykutalp

Eser: Kitap Kabı
İslam Seçen, 1985

HOCALARIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ...

BUGÜN...

FARUK TAŞKALE - SIR

AHMET SACİT AÇIKGÖZOĞLU - GÜLE SOR

MÜNEVVER ÜÇER - ZARİF

NAİME DİDEM ÖZ - İSİMSİZ

HİLAL KAZAN - ESMÂ’ÜN - NEBÎ

KAYA ÜÇER - DEVRİÂLEM

HİKMET BARUTÇUGİL - DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL

HÜSEYIN GÜNDÜZ - EDEP YA HÛ, TEZHİP: FARUK TAŞKALE

E.PINAR DOĞU - HER FEM BİR PENBE/PEMBE FIRTINA

ALİ RIZA ÖZCAN - GELİN TANIŞ OLALIM

BAŞAK ÇORAKLI - SATÜRN

BERRİN YAPAR ÜNAL - NAZAR

SERVET SENEM UĞURLU - HALI YANIŞI, GÜL

ATİLLA TURGUT - İSTANBUL

YASİN ÇAKMAK - KARTUŞ PAFTALI VE KİTABELİ KLASİK CİLT

TİMUR BİLİR - SGRAFİTO

GÜRCAN MAVİLİ - KARTUŞ PAFTALI ŞEMSE CİLT

DERYA TECİMER - İDA

MURAT UÇAR - DÖNGÜ

YASEMİN ÖZBAKIR - ÇİNİDE ZAMAN

HÜSNA KILIÇ - FETİH

ESEN BAYDEMİR - YAŞAM DÖNGÜSÜ 3

REYHAN POLAT - AYRIMCILIĞIN İSTİHZASI

BETÜL DEMİR - HÛ

MEHMET İŞCAN - GEL KEYFİM GEL

Sergide eseri bulunan Geleneksek Türk Sanatları Bölümü Hocalarımız:


Prof. Faruk TAŞKALE: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngilizce Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Rikkat Kunt ve Prof. Kerim Silivrili’den tezhip, Prof. Emin Barın ve İslam Seçen’den restorasyon dersleri aldı. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. 2008’de profesör oldu. Halen aynı üniversitede Tezhip Anasanat Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Eser: “Sır” evren ve yaratılış henüz açıklanmamış sırlarla doludur.

Prof. Dr. Ahmet Sacit AÇIKGÖZOĞLU: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatlarında yüksek lisans, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatında doktora eğitimini tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı. 2009’da Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde göreve başladı. 2014’te MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde doçent, 2018’de profesör oldu. Halen aynı bölümde Cilt Anasanat Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Eser: “Güle Sor”

Prof. Münevver ÜÇER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. 2020’de profesör oldu. Halen aynı üniversitede Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Eser: Kanuni Sultan Süleyman tuğrası, portresi ve İstanbul lalesi kullanılan “Zarif” isimli eserde Kanuni’nin sevgiliye olan duyguları anlatılmaktadır.

Doç. Naime Didem ÖZ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. 2020 yılında doçent oldu. Halen aynı üniversitede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
Eser: İki kadim teknik olan yazma ve dokumanın bir arada kullanıldığı eser “İsimsiz” olarak adlandırılmıştır.

Doç. Dr. Hilal KAZAN: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hattat Hasan Çelebi’den icazet aldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2013’ten itibaren İstanbul Üniversitesi İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eser: Esmâ’ün-Nebî.

Doç. Kaya ÜÇER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Halen MSGSÜ Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Programında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde kalemişi derslerine girmektedir.
Eser: “Devri Âlem”, III. Selim Portresi ve Sultan Selim’in kaleminden çıkan bir şiir dönemin tezhip unsurları kullanılarak tuval üzerine uygulanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin GÜNDÜZ: Prof. Muhittin Serin, Kemal Batanay, Mahmud Öncü, Prof. Emin Barın ve Hamit Aytaç’tan hat meşketti. Hamit Aytaç’tan icâzet aldı. Emin Barın ve İslam Seçen ile restorasyon çalışmaları yaptı. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı’nda yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Halen aynı kurumda Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Eser: “Edep Yâ Hû”

Dr. Öğr. Üyesi E. Pınar Doğu EZMEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı ve Tezhip Yardımcı Sanat Dalı’nda eğitim aldı. Hat Anasanat Dalı’nda yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. 1987 yılından bu yana Hat Anasanat Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eser: "Her Fem Bir Penbe/Pembe Fırtına". Kadın olgusu üzerine düşüncelerimin bir yansımasını ifade eden eser metni makîlî kûfî hatla müsenna/aynalı olarak tasarlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza ÖZCAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Prof. Dr. Ali Alparslan’dan rik’a, dîvânî, celî dîvânî ve ta’lîk, Hattat Hüseyin Kutlu’dan sülüs-nesih yazılarından icâzetnâme aldı. 2002’den itibaren Hat Anasanat Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eser: Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz” kıtasının ilk mısraı celî dîvânî hat kullanılarak ve yazı zemini akrilik boyalarla hazırlanmış kâğıt üzerine is mürekkebiyle yazılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Başak ÇORAKLI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eser: “Satürn” adlı eserde “Zümrüdü ankanın kozmosun hiçliğine olan bitimsiz yolculuğu sıraltı tekniğinde çini tabakta tasvir edilmiştir.”

Dr. Öğr. Üyesi Berrin YAPAR ÜNAL: 2000 yılında girdiği MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Hat Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2017 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.
ESER: Yahya Kemal Beyatlı’nın “Nazar” şiiri celî dîvânî hat ile aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile yazılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Servet Senem UĞURLU: Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’nda lisans; Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Programı’nda yüksek lisans; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı.
Eser: Anadolu halılarında dört yön temelindeki gül motifinin yeni bakış açısı ve alışılmışın dışında farklı teknikle yorumlanmasını içermektedir. 

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Yusuf TURGUT: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun olur ve aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamlar. 2020’de Dr. Öğretim Üyesi olmuştur.
Eser: Eserde İstanbul’dan görüntüler ve İstanbul ile özdeştirilen erguvan ağacı konu edilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKMAK: MSGSÜ, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Hat Anasanat Dalı’nda 2010 yılında lisans, 2013 yılında Cilt Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını, 2020 yılında sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Habib İşmen ve İslam Seçen’den cilt eğitimi aldı.
Eser: Fussilet Sûresinin 41. ve 42. ayetleri Hatayi üslubu desen ve sülüs yazı ile tasarlanarak oluşturulmuş,  alttan ve üstten ayırma teknikleri kullanılarak tezyin edilmiştir.

Öğretim Görevlisi Timur BİLİR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını tamamladı. 
Eser: “Sgrafı̇to”

Öğretim Görevlisi Gürcan MAVİLİ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Cilt Anasanat Dalı’nda lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında MSGSÜ Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak atandı.
Eser: Şemse rumi motifi ile tasarlanmış olup, salbek ve kartuş paftalar bulut ve çiçek desenleriyle bezenmiştir.

Öğretim Görevlisi Derya TECİMER: 1988’de MSGSÜ Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi. Prof. Kerim Silivri, Prof. Zekai Ormancı ve Yrd. Doç. Latif Taraşlı’dan ders aldı. Türk süsleme desenleri, halı-kilim ve eski kumaş desenleri, örgü, keçe ve ipek boyama alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.
Eser: 100x120 ebadında farklı tekstil teknikleri kullanılarak yapılmış zeytin ağacı yorumu olan eser bir duvar panosu olarak düşünülmüştür. Bu tasarım ile yüzyıllardır birçok efsane ve mitolojide kutsal sayılan zeytin ağacının formu öne çıkarılarak düğümler ve işlemelerle tasvir edilmiştir.  

Öğretim Görevlisi Hikmet BARUTÇUGİL: 1973 yılında D.G.S.A. UESYO’ da tekstil eğitimine başladı. 1977 yılında lisans eğitimini tamamlayan Barutçugil, 1978 – 1981 yılları arasında ihtisas için gittiği Londra’da sanat ve ebru ile ilgili araştırma ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 1988 de Dünya literatürüne, ‘Barut Ebrusu’ diye bilinen yeni bir ebru türünü bulan kişi olarak geçti. 2010 yılında, Haliç Ün. de yüksek lisans yaptı. İngiltere’de düzenlenen Art in Action sanat festivalinde, 2012 ve 2016 ‘Best Of The Best’ ödüllerini aldı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. 2020 yılında UNESCO kriterlerinde Kültür Bakanlığı tarafından ‘YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ’ olarak ilan edilmiştir.
Eser: Dünya Başkenti İstanbul

Öğretim Görevlisi Murat UÇAR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.  Aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı.
Eser: Renk geçişleri ve klasik tezhip unsurlarıyla hoşgörü ve sevgi konusu işlenmiştir.

Öğretim Görevlisi Yasemin ERİM ÖZBAKIR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı, Öğretim Görevlisi.
Eser: Çinide zaman farklı ölçülerdeki çini blokların bir araya getirilmesiyle çintemani deseni saat üzerine uygulanmıştır. sonsuz zaman içerisinde estetik hareketli ve üç boyutlu bir etki yaratması hedeflenmiştir.

Araştırma Görevlisi Hüsna KILIÇ: Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun olmuştur. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.
Eser: “Ayasofya Camii, Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası ve dönemin tezhip unsurlarıyla birlikte tasarlanmıştır.

Araştırma Görevlisi Esen BAYDEMİR: MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Lisans Programından mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programı ve sanatta yeterlik programını tamamladı.
Eser: Dar dokumalar kullanılan eserde dokumanın en basit şekli atkı ve çözgü sistemi ile dokuma ve çözülme ilişkisi irdelenmiştir.  

Araştırma Görevlisi Reyhan POLAT: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’ndan onur belgesiyle mezun oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.
Eser: Ayrımcılık temasının işlendiği eserde; yün, ipek ve abaka lifi, ıslak keçe tekniğiyle harmanlanarak doku ve boyut farklılıkları oluşturulmuştur.

Araştırma Görevlisi Betül DEMİR: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programına devam etmektedir.
ESER: Hû, Allah’ı bir şey isteme anlamı taşımayan bir ifadeyle anmaktır. Dolayısıyla Hû en anlamlı zikir sayılmıştır. Eserde Hû ile Hz. Muhammed’in sembolü olarak kabul edilen gül, sarmal biçimde işlenmiştir.

Araştırma Görevlisi Mehmet İŞÇAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programına devam etmektedir.
ESER: “Gel Keyfim Gel” cümlesinin pozitif ve negatif görseli yan yana kullanılarak görsel etki anlatımında güç değişimine vurgu yapılmıştır.

YARIN...

AYŞE BETÜL AKPINAR - GÜL-İ MUHAMMED

AYŞE FETHİYE BAYEZİD - RESÎDEN-İ RÂH-I Û BE DERYÂ-YI ÂTEŞ

AYŞE KAYA - YAPBOZ

BEGÜM ŞEN - MEVLANA ÇİÇEKLİ ÇİNİ PANO

BELİZ HUYUTEMİZ - İSTANBUL’UN TARİHİ KATMANLARI

BENGİSU KAYA - TAVUS KUŞLU PANO

BURAK KARA - ŞEMSE CİLT

CANNUR DOĞANAY - TÜRKİYEM

ÇAĞLA NUR ÇAKICI - ŞEHRİN KÖLELERİ

CANSU KÖSEDAĞI - ÇARGUŞE CİLT

DAMLA MOĞULKOÇ - AY DÖNGÜSÜ

DEMET ÖZKARTAL - KAHVENİN HİKÂYESİ

EDANUR ÖZTÜRK - KARANFİL

ELİF ASLAN - MUKARNAS

ELİF SENA YILMAZ – YENİDEN AYÇİÇEKLERİ

EMEL TÜRKMEN - MÜLEMMA MÜLEVVEN ŞEMSE CİLT

EMİNE NİLÜFER AKGÜN ÖZER - ÇİÇEKLİ SEHPA VE İKİZ KALYONLU SEHPA

EMRE CAN ALP - NAZAR AYETİ

ESRA KOCAMAN - BADEMAĞACI

ESRA ÖZKEN - KİLİM ŞEHİR

FİGEN TEKİNER - HAYAL

GÜLAY ENGELOĞLU - FATMA ANA ELİ FORMLU ÇİNİ PANOLAR

GÜLBAHAR GÜMÜŞTEN - AYAZMA

GÜLDEREN İLHAN - BAŞLANGIÇ

GÜLEN KESOVA - TURUNÇ ÇİÇEĞİ

HASAN TÜRKMEN - CELÎ TA'LİK LEVHA, YAZI NECMEDDİN OKYAY

HATİCE KAHRAMAN - KUDÜS'ÜN MERYEM'İ

HATİCE ŞEYMA YENİÇERİ ÇELİK - BULUTLU ŞÜKUFE CİLT

HAVVA YAĞCI - KLASİK ŞEMSE CİLT

HİLAL MEMİŞOĞLU - HİLAL'İN GÖLGESİNDE

HÜRRİYET GENÇBAY - 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ

İLKSEN BİÇER - ZIRH

İNCİ İR - AYNALI ÇİNİ PANO

İSMAİL ÖZALP - KAFES ŞEMSE CİLT

KEZBAN DUMLU - YAPRAKLAR

MELİSA DEMİRKOL - SİMURG

MERVE AKPINAR - ZERBAHAR CİLT

MERVE AKPINAR - HİLYE - İ ŞERİF

MERVE ÖZEN - İSLAM SANATINDA YARATILIŞ

MUKADDES DERELİ - ARI İLE GELEN ŞİFA

MÜZEYYEN SAĞDIÇ ÖZTEKİN - FRAKTAL GEOMETRİ VE TEZHİP

NİGAR BİLLUR ORAN - ANADOLU KADIN BAŞLIKLARI

NİHAL EKİCİ - BURÇLAR VE ÇİÇEKLERİ

NİSA DÖKER - KIZ KULESİ HİKAYESİ

NURGÜL ÖZKESER - KİTAP KABI

OĞUZHAN ERGÜL - MURASSA MÜLEVVEN CİLT

ÖZLEM ÖNER - KİLİMDEN

RABİA SÖZER - ÇARGUŞE EBRULU CİLT

SELEN ÇOLAK - PALET

SELMAN KÜÇÜKKÖMÜRLER - KARTUŞ PAFTALI ŞEMSE CİLT

SEMA YURTSEVEN - BESMELE

SONER KALKANCI - LAMBADER

SONGÜL ERGÜN - ÇARGUŞE EBRU CİLT

SÜMEYRA DURMUŞ - TASAVVUFTA SEMBOLLER

ŞEYMA OKUR - HAYAL KAPISI

TUĞÇE SEKRETER - STAMP

TUĞBA BAŞAK - KLASİK ŞEMSE CİLT

ÜLKER KAAN KAYIM - CENNET KAPISI

YEŞİM OKATAN - ŞİFALI BİTKİ KAVANOZLARI

ZEYNEP YILDIZ - HAT VE TEZHİBİN AŞKI

ZEYNEP ÇOLAKOĞLU - SOĞUK ŞEMSE CİLT

ZEHRA KOBLAY - MUKADDES EMANETLER

ZÜHAL YAZICI - ALTINORAN

Sergide eseri bulunan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız:


Ayşe Betül AKPINAR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programını tamamladı.
Eser: Hz. Muhammed’in ismi ve sembolü olarak kabul edilen gül, klasik tezhip unsurlarıyla işlenmiştir.

Ayşe FETHİYE BAYEZİD: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programını tamamlamıştır.
Eser: 18. Yüzyıl divan şairi Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevîsinin birkaç beyiti, hat ve resim sanatı kullanılarak görselleştirilmiştir. Mesnevî’de hikâye edilen düşsel mekanlardaki sembolik anlatımların görselleştirilmesinde, “çukur baskı” ile “metal gravür baskı” kullanılmıştır.

Ayşe KAYA: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Çeşitli mitolojilerde farklı anlamlar taşıyan ejder figürü, eserde kötülüğün simgesi olarak ateş püskürtür şekilde betimlenmiştir. Etrafa dağılan yapboz parçaları verilen zararı temsil eder.

Begüm ŞEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Mevlâna, semah ve aşk döngüsünü simgelemesi için yuvarlak olarak tasarlanmıştır. Desenin tasarımında stilize edilmiş Mevlâna çiçeği ve Rumi motifleri kullanılmıştır. Kompozisyonun merkezi ve çevresinde Mevlâna’nın eserlerinden alıntılar kufi tarzında hatla yazılmıştır.

Beliz HUYUTEMİZ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: İstanbul’un tarihi katmanları Bizans ve Osmanlı sanat anlayışıyla yansıtılmıştır.

Bengisu KAYA: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans programına devam etmektedir.
Eser: Tavus kuşlu çini panoda işlenen temanın çıkış noktası 13-14. yüzyıl Kubad Abad Sarayı çinileridir. Dönemin tavus kuşu ve cennet teması incelenerek günümüz anlayışıyla yeniden yorumlanmıştır.

Burak KARA: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Şemse Rumi motifi ile tasarlanmış ve üstten ayırma ile yapılmıştır.

Cannur DOĞANAY: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programını  tamamladı.
Eser: Türkiye’nin ön plana çıkan özelliklerini masalsı bir dille yansıtmaktadır.

Cansu KÖSEDAĞI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Bölümünden mezun oldu. Cilt Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Eser: Kâğıt üzeri fırça ile çalışılan nebati formlar, deri ile çevrilmiş ve çarguşe tekniğinde yapılmıştır.

Çağla Nur ÇAKICI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Halı - Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı son sınıf öğrencisidir.
Eser: Şehrin Köleleri “Gitmeye yeltenmeyi, gitmek sanan tüm şehir kölelerine ithafen.”

Damla MOĞULKOÇ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Ay döngüsü temalı çini panoda merkezden kenarlara doğru sırayla güneş sistemimizin merkezi, turkuaz alanda; bu merkez etrafında dönen, dünyamız dışındaki 7 gezegenin adları, turkuaz alandan sonraki bölümde güneşin ışınları; takip eden yazı kuşağında şems suresi; çevresinde ayın 14 evresi ve yıldızlar kuşağı; köşebent alanlarında da göğü, kandil ve şamdanlarla aydınlatan melekler yer almaktadır.

Demet ÖZKARTAL: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Kahve fincanı ve tabak formuna gönderme yapılmış, dökülen kahve meyveleri ve çiçeklerinin doğadaki görünüşleri stilize edilmiş ve 16. yüzyıl renk ve desenleriyle çok renkli sır altı tekniğinde uygulanmıştır.

Edanur ÖZTÜRK: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Eser: Osmanlı saray kumaşlarında kullanılan karanfil motifi ikat tekniğiyle yeniden yorumlanmış ve bu yorumla dokuma kumaş koleksiyonu oluşturulmuştur.

Elif ASLAN: MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: İran’daki mukarnas örneklerinden yola çıkılarak 3 baskın rengin tonlarıyla derinlik algısına ulaşmak amaçlanmıştır.

Elif Sena YILMAZ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programına devam etmektedir.
Eser: Tezhip ve resim öğeleri kullanılarak Ayçiçeği farklı bir bakışla yorumlanmıştır.

Emel TÜRKMEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt ve Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde Cilt Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programını tamamlandı.
Eser: Şemse, salbek ve kartuş paftalar saz yolu üslubunda bezenmiş olup mülemma tekniğinde yapılmıştır.

Emine Nilüfer AKGÜN ÖZER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Çiçekli ve ikiz kalyonlu sehpalar adlı eserde ferforje ayaklı sehpaların birinde stilize edilmiş çiçeklerden oluşan desen tasarımı, diğerinde ise 16. yüzyıl çinilerinde örneklerine sıkça rastlanan kalyonlar ve deniz teması işlenmiştir. Her iki sehpanın ortasında bulut üslubunda motiflerden oluşan müşterek madalyon bulunmaktadır.

Emre Can ALP: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Besmele, Nazar Âyeti, Felak ve Nas Sûreleri. Celî Dîvânî ve kûfî hat ile aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ve altın kullanılarak yazılmıştır. Nazar kavramı göz formunda ifade edilmiştir.

Esra KOCAMAN: MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yapmaktadır.
Eser: Hacılar Höyüğü kazılarında bulunmuş seramiklerdeki bezemelerden yola çıkılarak oluşturulmuş keçe yer yaygısı çalışması, Hacılar seramik süslemelerinin Anadolu kilim motiflerimizin temelini oluşturabileceği bilgisini vurgulamaktadır.

Esra ÖZKEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Kilim Şehir "Gelenekten metropole, metropolden geleneğe harmoni"

Figen TEKİNER: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Eser: Odasında tezhip çalışan sanatçı, bir an kafasını kaldırıp pencereden dışarı baktığında, görmek istediklerini tezhip öğeleriyle anlatmaya çalışmıştır.

Gülay ENGELOĞLU: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Anadolu kültüründe bolluk ve bereket sembolü ve aynı zamanda nazarlık olarak kullanılan Hz. Fatıma’nın Eli formundaki çini panoların birinde rumi ve hatayi üslubunda motifler, diğerinde stilize çiçek motifleriyle desen tasarlanarak sır altı tekniğinde işlenmiştir.

Gülbahar GÜMÜŞTEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Eser: Balıklı Meryem Ana Rum manastırındaki ikonalarda tasvir edilen, yaşam suyu ve hadiseler soyutlanarak, kutsal su anlamına gelen “Ayazma” ile dokuma ikona olarak betimlenmiştir.

Gülderen İLHAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Eser: Gelenekselden modernizme ahenkli bir yolculuk.

Gülen KESOVA: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Altınbaş Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Stilize edilmiş turunç çiçeği motiflerinden oluşan desen, şam işi üslubunun desen özelliklerine göre renklendirilerek sıraltı tekniğinde çalışılmıştır.

Hasan TÜRKMEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Necmettin Okyay tarafından yazılan “Ölümümüzden sonra kabrimi yeryüzünde arama,ariflerin gönlündedir mezarımız bizim’’(Mevlana dan bir beyit) ibaresi klasik tezhip anlayışıyla bezenmiştir.

Hatice Kübra KAHRAMAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programına devam etmektedir.
Eser: Kubbet’üs Sahra’nın sekizgen formunun ve renklerinin kullanıldığı eserdeki Akantus yapraklar Kudüs’ü ve burada yaşayan medeniyetleri, sedef zambak ise Hz. Meryem’i yansıtmaktadır.

Hatice Şeyma YENİÇERİ ÇELİK: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Cilt Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Bulut ve çiçek motifi ile oluşturulan kompozisyon ile kartuş paftalardaki sülüs yazılar soğuk bırakılarak tasarlanmıştır.

Havva YAĞCI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalı’nda lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Şemse, salbek ve köşebentler rumi motifi ile tasarlanmış ve üstten ayırma tekniğinde bezenmiştir.

Hilal MEMİŞOĞLU: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.  Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
Eser: Hilal ismi klasik tezhip unsurlarıyla serbest tasarım anlayışı içinde yansıtılmıştır.

Hürriyet GENÇBAY: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Eser: 12 Hayvanlı Türk Takvimi, hayvan minyatürleri ve rumi motifleriyle ifade edilmiştir.

İlksen BİÇER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yapmaktadır.
Eser: Bir zırh, tezhip unsurlarıyla şekillendirilmeye çalışılmıştır.

İnci İR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Geleneksel sanatlarımızda güç ve iktidar sembolü olarak kullanılan çintemani motifi, kaplan postundaki beneklerin stilize edilmiş halidir. Çintemani formundaki panonun deseninde rumi üslubunda motifler ve stilize çiçek motifleri birlikte kullanılarak şam işi üslubunun renkleriyle sıraltı tekniğinde çalışılmıştır.

İsmail ÖZALP: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Birbirini ardışık takip eden kafes formundaki şemse formları rumi motifi ile tasarlanmış; içleri alttan ayırma tekniğinde kırmızı altın, dışta kalan kısımlar ise fırça ile yeşil altın kullanılarak tezyin edilmiştir.

Kezban DUMLU: Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisidir.
Eser: Yaprak formları, duygusal bir anlayış içerisinde farklı tezhip unsurlarıyla bezenmiştir.

Melisa DEMİRKOL: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Simurg veya Zümrüd-ü Anka olarak bilinen Kaf dağında yaşadığına inanılan efsanevi figür, stilize çiçek motifleriyle birlikte betimlenerek şam işi üslubunda sır altı olarak çalışılmıştır.

Merve AKPINAR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Cilt Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı
Eser: Kırmızı altın kullanılarak zerbahar tekniğinde yapılmıştır.

Merve AKPINAR: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Hilye-i Şerif, aharlı kağıt üzerine mürekkep ve altın kullanılarak kare formunda tasarlanmış ve kûfî hat ile yazılmıştır.

Merve ÖZEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Kuran'daki yaratılış ayetlerinden yola çıkarak hazırlanan panoda sonsuzluğu; su, yedi kat yeri; yedi dal, yedi kat göğü ise; inek, akbaba, kartal, kanatlı at, huri ve melek figürleri temsil etmektedir. Gök kubbeyi temsil eden üst kısımda kufiyle "Huvallahul Halik" “O Allah ki yaratandır” (Haşr suresi 24. ayet) yazılmıştır. Tasarımda ayrıca hatayi üslubu ve Selçuklu geometrik motifleri kullanılmıştır. Çok renkli sır altı tekniğiyle uygulanmıştır.

Mukaddes DERELİ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Eser: Arı ve balının bereketi klasik tezhip unsurlarıyla serbest bir anlayış içerisinde anlatılmıştır.

Müzeyyen SAĞDIÇ ÖZTEKİN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Fraktal geometri ve tezhip unsurları tezhip malzemeleri ve yağlı boyalar ile yansıtılmıştır.

Nigar Billur ORAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Anadolu kültüründeki yöresel kadın başlıkları, ayna formlu çini pano şeklinde geleneksel çini motifleri, renk ve kompozisyon özelliklerine göre tasarlanarak sıraltı tekniğinde çalışılmıştır.

Nihal EKİCİ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Zodyakta bulunan 12 burcun horoskoptaki yerleşimlerinde, simgeleri ve her burcun temsil ettiği çiçekleri stilize edilerek gökyüzünün Selçuklu yıldızıyla sembolize edildiği çini pano şeklinde tasarlanmıştır.

Nisa DÖKER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: İstanbul’un sembol yapılarından Kız Kulesi’nin mitolojik hikayesi çini sanatına uygun olarak stilize edilip sır altı tekniğinde çalışılmıştır.

Nurgül ÖZKESER: FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Anasanat ve Cilt Yan Dalı’ndan mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gelenesel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı’nda yüksek lisans programına devam etmektedir.
Eser: İşleme ve deri kullanılarak klasik kitap kabı tasarımı yapılmıştır.

Oğuzhan ERGÜL: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Ana Sanat Dalı’dan mezun oldu.
Eser: Topkapı Sarayı III. Ahmed Çeşmesi korkuluklarından esinlenilen eser murassa tekniğinde yapılmıştır.

Özlem ÖNER DEĞER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı son sınıf öğrencisidir.
Eser: Geleneksel Türk kilim motifleri yorumlanarak yeniden kompoze edilmiştir.

Rabia SÖZER: Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Cilt Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Çiçek ebru ile tasarlanan eser çarguşe tekniğinde yapılmıştır.

Selen ÇOLAK: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Eser: “Bir tekstil sanatçısının paleti nasıl olurdu?” sorusuna cevap aramaktadır.

Selman KÜÇÜKKÖMÜRLER: Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı Cilt Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Eser: Şemse, salbek ve kartuş paftalar çiçek ve bulut motifleriyle tasarlanmıştır.

Sema YURTSEVEN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'nda sanatta yeterlik programına devam etmektedir.
Eser: Bir oklu Besmele rokoko üslubuyla bezenmiştir.

Soner KALKANCI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Klasik dönem yarı stilize çiçeklere ve geometrik süslemelere yer verilen çinilerin yer aldığı lambaderde ahşap kısımlar lazer kesim tekniği işlenmiştir.

Songül ERGÜN: Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Çini Tasarımı Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Cilt Programı’nda sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.
Eser: Şemse rumi motiflerinden oluşturulmuş ve soğuk bırakılmış ve battal ebru ile kaplanarak çarguşe tekniğinde yapılmıştır.

Sümeyra DURMUŞ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Kuşlar, tasavvufta insan hasletlerini en iyi anlatan sembollerdendir. Bu çalışmada hüt hüt kuşu ve tasavvuf sembolleri, rumi ve geometrik motiflerle kompoze edilerek çok renkli kırmızılı boyama olarak sır altı tekniğinde çalışılmıştır.

Şeyma OKUR: Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde sanatta yeterlik programına devam etmektedir.
Eser: Eser mutluluk ve huzura açılan kapıyı yansıtmaktadır.

Tuğba BAŞAK: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Şemse, salbek ve köşebentler rumi motifi ile oluşturulmuş, mülevven tekniğinde yapılmıştır.

Tuğçe SEKRETER: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
Eser: Stamp/damga isimli kumaş tasarımı Neolitik Çağ'da insanların sahip oldukları eşyaları işaretlemek için kullandıkları mühür damgalarından ilham alınarak tasarlanmıştır.

Ülker Kaan KAYIM: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Bakara Sûresi 82. Âyet. Kur an’da, hadislerde ve geleneksel tefsirlerde yazılana göre cennet sekiz kapıdan oluşmaktadır. Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden sekiz köşeli yıldız üzerine kûfî hat ile sonsuz mutluluk ve döngü tasvir edilmiştir.

Yeşim OKATAN: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: En eski örneklerini İslam dünyasında gördüğümüz ilaç ve kurutulmuş bitkilerin saklandığı albarello adı verilen eczacı kavanozlarının desen tasarımında stilize edilmiş adaçayı, ıhlamur ve kuşburnu çiçekleri, Türk çini sanatındaki renk ve kompozisyon özellikleriyle sır altı tekniğinde çalışılmıştır.

Zehra KOBLAY: AÖF Tarih Bölümü’nde lisansını tamamladı. MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'nda yüksek lisans programına devam etmektedir.
Eser: Mukaddes Emanetler minyatür ve farklı tezhip teknikleri ile işlenmiştir.

Zeynep ÇOLAKOĞLU: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Cilt Anasanat Dalı’ndan mezun oldu.
Eser: Şemse, salbek ve köşebentler rumi ve çiçek motifleri ile tasarlanmış ve soğuk bırakılmıştır.
Zeynep YILDIZ: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans  programına devam etmektedir.
Eser: MSGSÜ ışığında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün sanat dallarından bazıları yansıtılmıştır.
Zühal YAZICI: MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans programına devam etmektedir. 

Eser: Altın oran ve mükemmel tasarım klasik tezhip anlayışıyla ifade edilmiştir.

Sergi Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Çakmak

Öğr. Gör. Timur Bilir

Arş. Gör. Reyhan Polat

Arş.Gör. Betül Demir

Arş. Gör. Mehmet İşcan

Sergi Koordinatörü:

Öğr.Gör Neşe Pelin Kaya

Ögr. Gör. Aslı Gürbüz

Arş. Gör. Hüsna Kılıç