Nurullah Berk

Nurullah Berk

09.08.1962-28.01.1966

Nurullah Berk İstanbul’da Beyoğlu’nda, doktor Albay Cemal Bey’in oğlu olarak doğdu. Ortaöğrenimine Nişantaşı Sultânîsi’nde başladı, burada ilk resim öğretmeni Hikmet Onat’tı. Mekteb-i Sultânî’de (Galatasaray Lisesi) devam ettiği ortaöğreniminin ardından 1920’de Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde çalıştı.  1962’de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğüne atandı. 1969’da emekli olana dek müze müdürlüğünü sürdürdü.

#Bilgilendirme

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyon Sergisi ile Ziyaretçisiyle Buluşuyor.